ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

ผลงานกิจกรรม STEAM ของนักเรียน
การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า " กล่องใส่ขนมทรงเทริด "
การเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า " กล่องใส่ขนมหน้ากากนายพราน "
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปกับ " Green good Food health "