ติดต่อ....วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง โทร 074-840449 E-Mail cdapt@bpi.ac.th

 

                                                                                                                                   

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการทบทวนแผนกลุทธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ณ โรงแรมเซาท์์เทิร์นลันตารีสอร์ท
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔